Localización

BEKOA Suelo técnico

San Ignacio, 6
48950 Erandio - Bizkaia

Tlf/Fax: 94 467 33 68 - Móvil: 658759506 (Agustín)

Plano de localización